Over Sparc

Inspelen op de toekomst

Wil je als restaurant of hotel de beste vegan en plantbased producten kunnen serveren? Is de vraag naar vega en vegan een vraag die steeds vaker gesteld wordt? Wil je als onderneming een eigentijdse en gezonde bedrijfskantine met meer plantaardig eten, en wil je advies over hoe dit goed in te richten? Wil je de catering van een evenement op sociaal verantwoorde wijze met plantaardige en vegan producten verzorgen?

Social Return

Sociaal ondernemen

Sociaal ondernemen is zo langzamerhand de norm. Sociaal inkopen is voor bedrijven een voor de hand liggende manier om invulling te geven aan hun MVO-beleid. Bedrijven kunnen, bijvoorbeeld door Sparc producten in te kopen voldoen aan hun social return verplichting. Social return is een aanpak om meer werkgelegenheid te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Restaurants kunnen zo meer sociaal verantwoord werken. Klanten waarderen dat, en eisen het ook steeds vaker.

Customers & Partners